Repeatrar

 

REPEATER

SK4EA/R är anropssignalen på vår repeater (relästation) på kanal RV48. Den lyssnar alltså på 145,000 MHz och sänder på 145,600 MHz. Den är belägen på Gillersklack utanför Kopparberg, lokator JO79MW. Utrustningen består av en SRA 404 med drygt 10W uteffekt, och antennen är en kvartsvågs GP 30 meter över marken, vilket betyder 438 meter över havet. Öppning sker med 1750 Hz ton, därefter startar sändaren när brusspärren på mottagaren stängs. Efter genomfört anrop kommer identifieringen (SK4EA/R) på telegrafi. Efter varje sändningspass svarar repeatern med en kort ton.

När repeatern används för radiosamband ställs den oftast om till bärvågsstyrning, det vill säga att sändaren startar direkt när mottagarens brusspärr öppnar. När radiosamband pågår ska vanlig amatörradiotrafik inte köras.

Vid strömavbrott fungerar repeatern med hjälp av reservkraft.

Driften av repeatern sker i samarbete med Radioklubben i Kopparberg, SK4UG.

 

Sedan 2013 har vi kompletterat med en repeater för 145,6875 MHz som sitter placerad på Hällsaåsen norr om Lindesberg, lokator JO79NP Den lämnar 14W ut, och antennen är två stackade dipoler. Repeatern kan öppnas antingen med 1750 Hz tonstöt, eller med subton 74,4 Hz.

 

 

Vi förfogar också över en portabel crossbandsrepeater 145,475 MHz / 433,525 MHz. Repeatern används från och till vid radiosamband.  Crossbandsrepeatern är bärvågsstyrd. Tyvärr har det kommit upp en kinesisk satellit med utsändningar på 145,475 MHz, och detta orsakar besvärande störningar på vår crossbandsrepeater periodvis.