Vedevågsloppet 2018

Den 5/5 genomförde SK4EA radiosambandet på årets Vedevågslopp.
Deltagande operatörer var SK4KKL/ Lasse och SM4LRA/ Christer.

Evenemanget inramades av vackert och varmt väder samt gott om folk på plats.
Sambandet genomfördes helt utan problem med bra ljud och god kommunikationssäkerhet.
Nedan några bilder från evenemanget.

Speakerbilen redo för avfärd.

Loppets nervcenter i full aktivitet.

Vibrerande spänning i luften innan start

73 de SM4LRA / Christer

QSL-trafik

Ytterligare en sändning QSL har inkommit från SSA, denna gång till SK4EA, SM4EPR och SM4LRA.

Radiomässan i Eskilstuna

Ett tiotal medlemmar besökte mässan tillsammans med cirka 1000 andra. Möjligheten att handla utrustning till amatörradiohobbyn utnyttjades. På SSA årsmöte var det som tog mest uppmärksamhet att Calle, SM5BF, genomförde sitt 15:e och sista årsmöte i egenskap av mötesordförande, och detta samma dag som han fyllde 83 år! En annan nyhet vid mötet var att Lindesbergs Radioklubb erbjuder sig att arrangera SSA:s årsmöte 2019 i Lindesberg.

Loppmarknad

Calle, SM5BF, årsmötesordförande

 

SF18WFC specialsignal under Fotbolls-VM

Fotbolls-VM pågår 14 juni till 15 juli. Många länder kommer att lufta specialsignaler, och det blir flera diplom som kommer att erbjudas. SSA har ansökt och av PTS fått godkänt för åtta specialsignaler. Här i fjärde distriktet kommer signalen SF18WFC användas under tiden 1 juni till och med 15 juli, och du har möjlighet att få låna denna signal för att aktivera den på amatörradiobanden. Kontakta Mats, SM4EPR, mail ma.ericson@telia.com eller telefon/sms 070-2486 255, om du vill boka in någon eller några dagar för detta.

Antennmätning 22 maj

Tisdag 22 maj blir det en temakväll angående mätning av antenner, både i teori och praktik. Om du har någon antenn som du vill att vi ska mäta på, och den är flyttbar, så kan du ta med den. Vi börjar redan klockan 18.00, så det finns utrymme för flera mätningar. ”Att mäta är att veta”, brukar man ju säga. Undertecknad kommer att prata om detta, vad det är vi faktiskt mäter, och vad de enklaste felkällorna är. Om vädret blir allt för dåligt får vi skjuta på den praktiska delen till någon tisdag senare, men genomgången av hur man mäter kan vi ju ha i vilket fall.

/Mats SM4EPR

Distriktsmötet 24 mars

Den 24 mars var det dags för distriktsmöte i Vålberg med klubb SK4IL som värd. Det var samling med fika i Älvenäs Bygdegård. På mötet omvaldes distriktsledaren Lars, SM4IVE, för två år. Valberedningen, bestående av SM4EPR, SM4SEF och SM4HFI, omvaldes likaså. Frågan togs upp om en klubbledarträff ska hållas per år, men inget blev bestämt då man avvaktar att ny befattningsbeskrivning för distriktsledare ska beslutas. Frågor runt den nya förordningen GDPR diskuterades också, där SM4HBG hade ett förslag på hantering av medlemsregister. Efter en god lunch kunde vi sedan höra lite om radiotrafik med reflektioner mot meteoriter. Stig-Åke, SM4GGC, delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och det blev även lite praktisk demonstration på 50 MHz bandet. Efter lite påfyllnad av kaffetarmen var det så dags att återgå hemåt.

Christer, SA4AVS, hälsar välkommen och visar på nödutgången. Lars, SM4IVE, beredd att ta vid.

Stig-Åke, SM4GGC, demonstrerar MS-.trafik på 50 MHz. Anders, SA4CEY, vid radion.

Intressant om solväder och konditioner

Stugan var välbesökt med 14 personer när Christer, SM4LRA, berättade om hur solen påverkar konditionerna, och hur man kan tolka olika mätvärden i detta sammanhang. Såväl muntlig som skriftlig information gavs till intresserade åhörare. Håll ögonen öppna för kommande temakvällar på radioklubben! Alla intresserade är välkomna.

SM4LRA

 

HF konditioner och sol väder.

Har du undrat vad som händer med våra HF konditioner och vad solen har för inverkan.
Välkommen Tisdagen den 20/3 för ett litet miniföredrag och diskussionskväll om detta.
Lite av innehållet:
Vad har solen för inverkan på konditionerna?
Vad betyder det som står på den lilla rutan på ssa.se med soldata mm
Vad finns det för information och verktyg. Solarham, ionogram, VOACAP TX-Factor mm.
Vi gör det här i all enkelhet med 2 kortare pressentationer med gott om utrymme till diskussioner.

 

Jag hoppas att det blir en intressant kväll.Välkomna och 73 de SM4LRA / Christer

 

Detta genomförs i skuggan av att jag har beredskap vilket innebär en mycket liten chans att jag måste avbryta under kvällen, så håll tummarna.
Christer

Distriktsmöte 24 mars

Lördagen 24 mars är det dags för vårens distriktsmöte i fjärde distriktet. Värd är radioklubben SK4IL. Mötet börjar klockan 11.00 i Älvenäs Bygdegård, som ligger på Älvgatan 1 i Älvenäs. Det bjuds på fika från klockan 10.00, och efter mötet serveras en lättare lunch.

På mötet kommer val av distriktsledare för kommande två år att genomföras. Valberedningen föreslår omval av Lars, SM4IVE. Valberedning för kommande två år ska också väljas.

Efter lunch kommer Stig, SM4GGC, att hålla föredrag om meteorscattertrafik på 144 MHz amatörradioband.

Styrelsen oförändrad 2018

Årsmötet för Lindesbergs Radioklubb avhölls tisdag 6 mars. Styrelsen är fortsatt oförändrad med Allan Dahlberg, SM4MOX, som ordförande. Medlemsavgiften förblir oförändrad, 150 kronor för vuxen och 25 kronor för ungdom till och med 18 år. Förhandlingarna avlöpte relativt snabbt, så det blev god tid att festa på smörgåstårta och kaffe eller läsk efter mötet. En del förslag på kommande aktiviteter framkom också.