Högeffekttillstånd SK4EA

Undertecknad har beviljats tillstånd för sändning med upp till 1000 W PEP uteffekt från klubbstationen, på de band som angetts i tillståndet. Trafik utifrån detta tillstånd kan även genomföras av övriga medlemmar, med egen signal eller klubbens anropssignal. All trafik enligt detta tillstånd sker på mitt ansvar. Jag önskar därför att ni på något sätt informerar mig om era aktiviteter utifrån detta tillstånd. Vill du läsa tillståndet så finns det på medlemssidorna. Trafik med upp till 200 W PEP uteffekt berörs inte av detta, utan kan fortgå som vanligt.

/Mats SM4EPR

Tropokonditioner

I samband med senaste tidens väderlek med temperaturinversion i atmosfären, fanns det också goda förutsättningar för det som kallas för tropokonditioner på frekvenser inom VHF/UHF. Goda förhållanden rådde i flera dagar, och kulmen nåddes 22/11. SM4IVE satte nytt distansrekord för Sverige när det gäller tropoförbindelser på 432 MHz. Han körde en station i Ryssland, R6AM, belägen i lokator LN04NX, drygt 25 mil ost-sydost om Moskva, ett avstånd på 2332 km. Från SK4UG kördes på 144 MHz som längst UR8GZ i KN66RT i Ukraina, ett avstånd på 1893 km. Prognoser för goda tropoutbredningar kan studeras på dxinfocentre.com.

Antenner

Igår hölls en välbesökt temakväll om antenner. Det blev diskussioner om praktiska detaljer samt om olika antenntyper. ARRL:s Antenna Handbook finns tillgänglig på klubben för de som vill fördjupa sig.

QSL

En mindre QSL-sändning kom i slutet av oktober. Om flödet av kort in till QSL-byrån i Sollentuna fortsätter som nu kan det förväntas en ny sändning i december-januari.

En utgående sändning med närmare ett halvt kilo QSL-kort har skickats idag för vidarebefordran runt om i världen.

/SM4EPR

Ny frekvens i Kolsva

Det verkar som om Kolsvarepeatern har bytt frekvens. Den hörs nu på 145,675 MHz och 433,875 MHz. Som tidigare är den bärvågsstyrd, och går man in på någon av infrekvenserna så hörs man på båda utfrekvenserna.

/SM4EPR

Årets JOTA genomförd

Återigen har Lindesbergs Radioklubb hjälpt scouter under årets JOTA/JOTI helg med att skapa kontakter över radion. I Södra Lövåsen utanför Lindesberg upprättade vi två kortvågsstationer och en VHF-station. Anropssignalen SK4EA användes. 20 scouter och en dryg handfull ledare från länet deltog i aktiviteten. Vi erbjöd telegrafiövning, telefoniprat med andra scoutstaioner och digital trafik. I Frövi erbjöds scouter i Equmenia aktiviteter vid den upprättade stationen 8S4SP. Allt avlöpte programenligt. Det var sista året som det fanns möjlighet att utan byråkratiskt krångel (Läs: särskilt tillstånd) använda högre effekter för en säker kommunikation. Från första november kräver PTS tillståndsansökan för hög effekt, vilket då kan krävas en ny varje år, eftersom platsen för aktiviteten varierar.

/Mats SM4EPR

Radiorummet i Södra Lövåsen. SM4MPC och SM4FZW.

SAC telefoni

SK4EA aktiverades av SM4IPC. Även SM4LRA var igång i tävlingen. Ett par mindre bidrag i den nordiska landskampen blev resultatet.

Årsmötesplanering fortskrider

Igår var det lite trångt i klubbens mötesrum när arrangemanget av SSA:s årsmöteshelg diskuterades. 19 medverkande personer gjorde att det var svårt för alla att nå fram till bordet, men stämningen var ändå god.

Fläckfritt distriktsmöte

Lördag 29 september arrangerade Lindesbergs Radioklubb och distriktsledaren, SM4IVE Lars, distriktsmöte i Lindeskolans lokaler. 20 deltagare var på plats. Diskussionerna rörde det nya regelverket, som gäller från 1 november, med tillståndskrav för amatörradiosändare över 200 W, samt möjligheter till utbildning och att avlägga prov för de som vill ta amatörradiocertifikat. Gott om tid fanns till mingel och allmänna diskussioner. Som sista punkt pratade Christer, SM4LRA, om solen och dess inverkan på jonosfären och radiovågornas utbredningsmöjligheter. Solen är ju för närvarande i det närmaste fläckfri, så det epitetet får beteckna mötet denna gång.

/Mats SM4EPR

SM4LRA och solar ham

 

JOTA 19-21 oktober

Tredje helgen i oktober är det återigen dags för JOTA/JOTI, som betyder Jamboree (Scoutträff) on the Air respektive on the internet. Radioklubbens medlemmar deltar med två stationer, 8S4SP i Frövi, och SK4EA i Södra Lövåsen, Lindesberg. Fler operatörer efterlyses, främst till stationen 8S4SP. Kontakta Lars-Åke SM4MOZ.