Rally Sweden 11-14 februari

Rally Sweden 2021 planeras nu 11-14 februari. Man har dragit rallyt i stora delar längre norrut till nordligaste Värmland och vid Lima i norra Dalarna. Det torde innebära större förutsättningar för vinterväglag, samtidigt som det för med sig utmaningar när det gäller radiosamband. HQ är som tidigare förlagt till Sunne. För kartor se https://rallysweden.com/tavlingen/ . /SM4EPR

Antennrenovering

Under hösten har renovering av antenner i stora masten påbörjats. Aluminiumstegar har monterats i masten. Antenner 4×6 el för 144 MHz och 4×13 el för 432 MHz har renoverats. Duobandsvertikalen för 144/432 MHz har bytts ut på grund av hög SWR. En dipolantenn för 69 MHz har konstruerats och ersatt den vikta dipolen för 160 MHz. Ett flertal koaxialkablar har bytts ut. Rotorn har servats, och lager har renoverats. Spelet som används för att hissa toppspiran har förstärkts. Nu återstår att hissa upp och montera antenner igen. / Text + foto SM4EPR

Montering av yagiantennerna för 144 MHz inför trimning. SM4IPC, SM4QE, SM4KKL och SM4MOX.
SM4MOX och SM4KKL förbereder upphissande av vikt dipol för 144 och dipol för 69 MHz.
Två lager före renovering.

SM4IVE fortsätter som DL4

Vid distriktsmötet i Mosjö Församlingshem 26/9 omvaldes SM4IVE, Lars, som SSA:s distriktsledare i distrikt 4. Även valberedningen omvaldes. Vid mötet rapporterade undertecknad från det nordiska samrådsmötet i NRAU. /SM4EPR

Månadsmöte september

Tisdag 29 september är det månadsmöte i klubbstugan. Start klockan 19 med eventuell senareläggning om utearbete pågår. Det går att hålla avstånd i lokalerna. Handsprit finns tillgänglig, använd den! /SM4EPR

SAC-testen körd från SK4EA

19-20 september gick telegrafidelen av Scandinavian Activity Contest av stapeln. Tävlingen genomförs på kortvåg under 24 timmar, och för de skandinaviska stationerna gäller det att köra så många stationer utanför Skandinavien som möjligt. Undertecknad aktiverade klubbstationen i testen, och det blev kört 1133 kontakter. Alla världsdelar kontaktades. Konditionerna (radioutbredningen) var gynnsamma, framför allt på 20 meter. Även 15 meter gick att använda tidvis. På 40 och 80 metersbanden besväras vi av störningar, så pass illa att en dämpsats behövde kopplas in på mottagaren, och då minskar möjligheten att höra svaga stationer starkt. Preliminära resultat (innan tävlingsledningens rättning av loggarna) finns på https://www.sactest.net/blog/result/region_results.php?&mode=CW&region=73&claimed=1 . /SM4EPR

SAC – Scandinavian Activity Contest

Distriktsmöte 26 september

Medlemmarna i 4 Distriktet kallas till möte. Vi träffas i Mosjö Församlingshem. Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro

Kaffe/te/dricka med smörgås serveras från klockan 10.00.
Inlotsning på 145.712 MHz över repeatern SK4TL
Mötet börjar klockan 11.00.  med val av ordförande på 2 år

Tänk på smittorisken och håll god hygien . lokalen har gott om utrymme så tänk på avståndet.

Välkommna  SM4IVE DL4

SSA Årsmöte

Du som är medlem i Föreningen Sveriges Sändareamatörer har nu möjlighet, fram till och med sista september, att rösta digitalt till årsmötet. På ssa.se väljer du logga in i menyraden, och efter inloggning väljer du Rösta i samma menyrad. /SM4EPR

Antennrenovering

Höstaktiviteterna på Lindesbergs Radioklubb har inletts med nedtagning av rotor och 144 MHz antenner för renovering. Anledningen till att det inte fungerat att vrida antennerna var ett kärvande lager. Dessutom hade ena av rotorns masthållare spruckit. Antennpaketet för 144 MHz saknade två element, och kablar hängde lösa. Rotorn är nu genomgången, och renovering av antennerna och matningskablage pågår. Dessutom måste samtliga antennkablar som passerar övre stödlagret bytas, eftersom de skavts sönder där. Dessa aktiviteter dominerar nu tisdagskvällarna, samt då och då på övrig tid. Dessutom planeras för att montera stegar i masten. /SM4EPR

Arbetslaget på väg till masttoppen för nedmontering. Foto SM4EPR
Tisdagsträff på klubben 8 september. Planering av fortsatt arbete. Foto SM4EPR

Inkomna QSL

Sorteringen av inkommande QSL-kort har återigen kommit igång på SSA:s kansli efter ett stopp på cirka fem månader på grund av coronapandemin. I förra veckan kom den första sändningen till klubben. Vi får tacka de flitigt arbetande under ledning av SM0BYD, och här i distriktet SM4DQE. För SK4EA blev det ett nytt land bekräftat i och med sändningen, nämligen Pitcairn Island genom VP6R expeditionen.

Sommarläger i Dådran

Första helgen i augusti anordnade Falu Radioklubb ett sommarläger i Dådran. Ett femtiotal besökare och vackert väder gjorde träffen trevlig. Det kördes radio, pratades radio och det fanns gott om plats för fysisk distans ute i det fria. Bland radioaktiviteterna märktes incheckning på SSA:s HQ-nät, AM-test samt aktivering av SMFF och SMSS. Av våra medlemmar deltog undertecknad, SM4PFA, SM0CRT och SM4IVE med XYL Karin. Vi tackar Falu Radioklubb för ett trevligt arrangemang. Fler bilder än nedanstående kan ses på https://galleri.sk4ao.net/#collection/c415c9a4-758e-4869-88b0-913469e004ba . /Mats SM4EPR

Dådran 2020. Foto SM4EPR
Gruppbild med distans. Foto SM0CRT
Foto: SM0CRT
Foto: SM0CRT