TACK för allt

SSA:s årsmöteshelg är över. Tack alla som kom till Lindesberg, tack alla funktionärer som gjorde att allt flöt på. Tack till våra huvudsponsorer, SSA och Bergslagens Sparbank. Tack till utställarna som kom. Tack för gåvor till vårt lotteri. Tack alla föredragshållare. Tack till alla som bidragit till att arrangemanget blev lyckat. Tack till ”vädergudarna” som bjöd på fint vårväder. Tack för alla uppskattande kommentarer. Lite smått strul fanns det också, men humöret var ändå på topp. 73 från oss i Lindesbergs Radioklubb genom Mats SM4EPR.

88 anmälda till banketten lördag kväll. Vid bordet till höger ses SA4AAT, SA4AGX och SM5TEY.
Årsmötespresidiet. SM5BVV, SM6JSM, SM6CNN och SM0KDG.

Distriktsmötet i Falun

Vid dagens distriktsmöte i Falun diskuterades flera frågor. Efter kaffe med smörgås började mötet. Synpunkter angående motionerna till SSA:s årsmöte vädrades. Det berättades om olika aktiviteter i radioklubbarna. Lasse, SM4DQE, kom med QSL. Möjligheter till förbättrat deltagande i distriktets möten diskuterades, och Skype som komplement föreslogs, både när det gäller distriktsmöte och eventuell klubbledarträff. Det föreslogs att SSA borde debitera medlemsavgiften med e-faktura. Höstens distriktsmöte planeras hållas i Värmland. Efter mötet redovisade Jan, SM4HFI, i ord och bild hur han manövrerat för att få sätta upp sin mast, och hur han på ett snillrikt sätt konstruerat sin stackning av VHF-antenner för att optimera de egenskaper han eftersträvat. Sammantaget kunde vi, efter korvlunch och fortsatt mingel, återvända hem efter ett givande möte.

QSL inkom till följande: SA4RJN, SK4EA, SM4BSI, SM4DYQ, SM4EPR, SM4FZW, SM4LRA och SM4MPC.

Årsmötet 2019

Radioklubbens årsmöte genomfördes den 5 mars. 17 medlemmar var på plats. Inte heller denna gång var det några större överraskningar. Styrelsen förblev oförändrad. Vår ordförande, Allan Dahlberg, tog också över uppgiften som sambandsledare, tillsammans med en arbetsgrupp. Medlemsavgiften är oförändrat 150 kronor för vuxna. Efter mötet bjöds på kaffe och smörgåstårta, som brukligt är.

Rally Sweden 2019

Då var det dags igen att dra mot värmlandsskogarna för årets rallyfest och radiosamband.
Klubben bemannade Rämmensträckan samt delar av Hagforssträckan i sammarbete med SK4TL.
Sambandet gick på det hela taget bra med vissa problem av topografisk natur på Rämmen och vissa störningar från teknisk utrustning på en sambandsplats på Hagforssträckan.

Startplatsen på Rämmen var välfylld med fordon.

Tack alla för ett väl genomför och trevligt samband.

Till nästa gång 73 de SM4LRA / Christer

QSL = Jag kvitterar

Idag har ankommit en bunt med QSL-kort, alltså kvittenser för genomförda radiokontakter. Korten kommer från olika delar av världen, men Frankrike verkar ha skickat en större sändning. Kort finns för SA4RJN, SK4EA, SM4DYQ, SM4EPR, SM4FZW och SM4LRA.

DXCC resultat länk


En ny länk är inlagd i länklistan. Kalix Radioklubb har på sin hemsida svenska DXCC-resultat, automatiskt uppdaterade. Det är ett lätt sätt att få tillgång till den aktuella situationen för DXCC. Du hittar länken nere till vänster.

Bergslagsrallyt

Som backupsystem till GPS-tracking utförde Lindesbergs Radioklubb i samarbete med flera andra radioklubbar i Bergslagen radiosamband vid årets Bergslagsrally med SM-status. 18 stationsplatser + bas bemannades och radiotrafiken flöt på. Än en gång har vi haft möjlighet att visa våra möjligheter till kommunikation oberoende av mobilnät och internet.

Amatörradiokurs startad

Första träffen i vårens amatörradiokurs för självstudier med handledning är nu genomförd. Fem deltagare hade vi med, trots att kursen bara utannonserats med en veckas varsel. Fyra på plats och en på distans. Det går fortfarande att ansluta sig. Nästa träff är tisdag 29 januari klockan 18.15.

Amatörradiokurs

Lindesbergs Radioklubb startar en kurs i amatörradio med målet att deltagarna avlägger prov för amatörradiocertifikat.

Kursen bygger huvudsakligen på självstudier med regelbunden handledning, såväl på plats på Lindesbergs Radioklubb som via internet.

Medlemskap i Lindesbergs Radioklubb erfordras. Handledningsstöd kan enligt ovanstående också erbjudas på distans.

Första träff tisdag 22 januari klockan 18.30. Anmälan till Christer Andersson (SM4LRA) på sm4lra@hotmail.com eller telefon 070-261 5133

Distriktsmöte 23 mars i Falun

FaluRadioklubb SK4AO och DL4 inbjuder till fjärde distriktets Vårmöte
Lördag 23/3 på SK4AO Klubbstuga Vår besöksadress är
Plutonsvägen 20
791 40
Falun

Kaffe/te/dricka med smörgås serveras från klockan 10.00.
Inlotsning på 145.625 MHz över repeatern SK4RGL
Mötet börjar klockan 11.00.
Efter mötet serveras lätt lunch.
Falun Radioklubb SK4AO och DL4, SM4IVE, Lars Pettersson

Info från ssa.se/distrikt-4/