JITSI för klubbträffar

Vid tisdagens månadsmöte fanns två klubbmedlemmar med på mötet via videolänk genom JITSI. JITSI är en lätt användbar konferenssida på webben. På medlemssidorna finns en instruktion inlagd hur man använder den. Just nu ökar smittspridning av corona, så det kan säkert bli aktuellt att använda den mer framöver, kanske till och med på ”vanliga” tisdagskvällar. /SM4EPR

Zambia verifierat med QSL

I senaste QSL-sändningen från SSA berikades Radioklubben med ytterligare ett bekräftat kört land, nämligen Zambia. Sedan tidigare har vi bekräftade kontakter med 302 länder registrerade hos amerikanska föreningen ARRL. Därutöver har vi ytterligare några enstaka länder för senare registrering, och nu även Zambia. /SM4EPR

QSL på ingång

QSL till SK4EA, SM4EPR, SM4FZW, SM4LRA och SM4DYQ har kommit. Insortering i facken är nu klar.

Diplexer 3,5-52/144-438 MHz

Förutom byggprojekt kvartsvågsantenn med eventuellt ringbasjordplan, så har vi under senaste årets byggkvällar jobbat runt en diplexer som skulle kunna vara användbar i sammanhanget, till exempel vid radiosamband. Många prototyper och många mätningar har det varit efter vägen. Vi har efter den hårda men lärorika vägen råkat ut för ett felaktigt kopplingsschema från en betrodd internetkälla, svårigheten att använda kretskortslaminat som byggbas, användning av simuleringsprogram utan adekvata hjälptexter, och vi har fått lära oss betydelsen av korta anslutningar på VHF/UHF-frekvenser.

Slutet gott, allting gott hoppas vi nu, då den senaste prototypen uppvisar fullt acceptabla värden för en amatörbyggd diplexer. Genomgångsdämpningen har uppmätts till lägre än 0,6 dB, Isolationen mer än 33 dB och SWR 1:1,2 eller lägre.

Den här diplexern har tillräckligt bra isolation för att fungera både med en radio till två antenner, och till en antenn och två stationer. Vill man bygga en diplexer bara för en radio med två antenner kan man göra det enklare med färre komponenter. /SM4EPR

Diplexern i närbild

SA4BHE DMR repeater

Johan, SA4BHE, har på begäran skickat lite information om DMR-repeatern SA4BHE på Gillersklack. Vill du läsa mer omm DMR kan du titta på http://www.swedmr.se/ :

I skåpet sitter det 2st Motorola GM360 UHF, en för TX och en för RX. Dessa är kopplade till ett MMDVM kort (kortet som sköter själva DMR biten) som i sin tur sitter på en Raspberry Pi 3 som körs på Linux. Drivsändaren ger ca 1w ut till ett slutsteg och ger efter filtren ca 15w.

TX: 434.6375

RX: 432.6375

CC: 4

TS1: Just nu enbart testverksamhet och positionering 

TS2: TG 240, 2400, 2404, 240240

Antenn: 4stack (AV1914-H) riktad österut på ca 25m höjd

/SM4EPR

På bifogad bild ovanifrån:
  Raspberry Pi 3 och MMDVM kort
Radio
Filter
Slutsteg och fläkt
Nätdel

Rally Sweden 11-14 februari

Rally Sweden 2021 planeras nu 11-14 februari. Man har dragit rallyt i stora delar längre norrut till nordligaste Värmland och vid Lima i norra Dalarna. Det torde innebära större förutsättningar för vinterväglag, samtidigt som det för med sig utmaningar när det gäller radiosamband. HQ är som tidigare förlagt till Sunne. För kartor se https://rallysweden.com/tavlingen/ . /SM4EPR

Antennrenovering

Under hösten har renovering av antenner i stora masten påbörjats. Aluminiumstegar har monterats i masten. Antenner 4×6 el för 144 MHz och 4×13 el för 432 MHz har renoverats. Duobandsvertikalen för 144/432 MHz har bytts ut på grund av hög SWR. En dipolantenn för 69 MHz har konstruerats och ersatt den vikta dipolen för 160 MHz. Ett flertal koaxialkablar har bytts ut. Rotorn har servats, och lager har renoverats. Spelet som används för att hissa toppspiran har förstärkts. Nu återstår att hissa upp och montera antenner igen. / Text + foto SM4EPR

Montering av yagiantennerna för 144 MHz inför trimning. SM4IPC, SM4QE, SM4KKL och SM4MOX.
SM4MOX och SM4KKL förbereder upphissande av vikt dipol för 144 och dipol för 69 MHz.
Två lager före renovering.

SM4IVE fortsätter som DL4

Vid distriktsmötet i Mosjö Församlingshem 26/9 omvaldes SM4IVE, Lars, som SSA:s distriktsledare i distrikt 4. Även valberedningen omvaldes. Vid mötet rapporterade undertecknad från det nordiska samrådsmötet i NRAU. /SM4EPR

Månadsmöte september

Tisdag 29 september är det månadsmöte i klubbstugan. Start klockan 19 med eventuell senareläggning om utearbete pågår. Det går att hålla avstånd i lokalerna. Handsprit finns tillgänglig, använd den! /SM4EPR

SAC-testen körd från SK4EA

19-20 september gick telegrafidelen av Scandinavian Activity Contest av stapeln. Tävlingen genomförs på kortvåg under 24 timmar, och för de skandinaviska stationerna gäller det att köra så många stationer utanför Skandinavien som möjligt. Undertecknad aktiverade klubbstationen i testen, och det blev kört 1133 kontakter. Alla världsdelar kontaktades. Konditionerna (radioutbredningen) var gynnsamma, framför allt på 20 meter. Även 15 meter gick att använda tidvis. På 40 och 80 metersbanden besväras vi av störningar, så pass illa att en dämpsats behövde kopplas in på mottagaren, och då minskar möjligheten att höra svaga stationer starkt. Preliminära resultat (innan tävlingsledningens rättning av loggarna) finns på https://www.sactest.net/blog/result/region_results.php?&mode=CW&region=73&claimed=1 . /SM4EPR

SAC – Scandinavian Activity Contest