SK4TL/R på service

Repeatern SK4TL/R på 145,7125 MHz är för närvarande nedtagen för reparation och service. Se SK4TL hemsida förnärmare information.

2 comments to SK4TL/R på service