Lättade restriktioner

Från och med 1 juli är det lättnader i pandemirestriktionerna. Nu gäller inte gränsen på max 8 personer inomhus längre. Nu kan vi alltså lättare träffas inomhus igen. Samtidigt ska vi hålla ett bra avstånd, undvika att trängas, och inte komma vid sjukdomssymptom. Handsprit finns tillgängligt. Samtalsaktiviteter kan med fördel ske utomhus vid gynnsamt väder.

Comments are closed.