Månadsmöte juni

11 personer deltog i vårens sista månadsmöte, därutöver hade vi ett par besökare till denna ljuva sommarkväll. Det framkom att alla arbeten senaste året att förbättra antenner och övrig utrustning för VHF och UHF har gett gott resultat. Lite arbete återstår, men det hela är i full funktion. Det framkom också att ekonomin är på nedåtgående, med anledning av alla inställda radiosamband samt andra möjligheter till intäkter. Efter mötet testades stationen för 144 MHz med goda resultat. Bland annat fick vi kontakt med ett par engelska stationer.

Comments are closed.