Ny repeaterantenn på Gillersklack

På grund av att det uppstått osäkerhet angående framtiden för masten på toppen av Gillersklack, så flyttades i vintras repeatern SK4EA/R för 145,600 MHz ner till Kopparbergs Radioklubbs stuga lite längre ner på samma berg. I samband med detta blev räckvidden framför allt söderut mer begränsad. Antennen har varit en kvartsvågs GP, men nu har en fyrstackad dipol monterats högst upp i masten, för att förbättra täckningen. Rapporter är välkomna, till exempel till sk4ea@ssa.se.

Comments are closed.