Antennrenovering

Under hösten har renovering av antenner i stora masten påbörjats. Aluminiumstegar har monterats i masten. Antenner 4×6 el för 144 MHz och 4×13 el för 432 MHz har renoverats. Duobandsvertikalen för 144/432 MHz har bytts ut på grund av hög SWR. En dipolantenn för 69 MHz har konstruerats och ersatt den vikta dipolen för 160 MHz. Ett flertal koaxialkablar har bytts ut. Rotorn har servats, och lager har renoverats. Spelet som används för att hissa toppspiran har förstärkts. Nu återstår att hissa upp och montera antenner igen. / Text + foto SM4EPR

Montering av yagiantennerna för 144 MHz inför trimning. SM4IPC, SM4QE, SM4KKL och SM4MOX.
SM4MOX och SM4KKL förbereder upphissande av vikt dipol för 144 och dipol för 69 MHz.
Två lager före renovering.

Comments are closed.