SSA Årsmöte

Du som är medlem i Föreningen Sveriges Sändareamatörer har nu möjlighet, fram till och med sista september, att rösta digitalt till årsmötet. På ssa.se väljer du logga in i menyraden, och efter inloggning väljer du Rösta i samma menyrad. /SM4EPR

Comments are closed.