Antennrenovering

Höstaktiviteterna på Lindesbergs Radioklubb har inletts med nedtagning av rotor och 144 MHz antenner för renovering. Anledningen till att det inte fungerat att vrida antennerna var ett kärvande lager. Dessutom hade ena av rotorns masthållare spruckit. Antennpaketet för 144 MHz saknade två element, och kablar hängde lösa. Rotorn är nu genomgången, och renovering av antennerna och matningskablage pågår. Dessutom måste samtliga antennkablar som passerar övre stödlagret bytas, eftersom de skavts sönder där. Dessa aktiviteter dominerar nu tisdagskvällarna, samt då och då på övrig tid. Dessutom planeras för att montera stegar i masten. /SM4EPR

Arbetslaget på väg till masttoppen för nedmontering. Foto SM4EPR
Tisdagsträff på klubben 8 september. Planering av fortsatt arbete. Foto SM4EPR

Comments are closed.