DG5CST på EME

Genom SM4FZW har vi fått en bild på den nya parabolen hos DG5CST, Sebastian. Han hörs nu på EME på ett par band. Sebastian är känd sedan tidigare besök på SK4EA.

DG5CST, Sebastian

Comments are closed.