Årsmötet avklarat

Radioklubbens årsmöte 3 mars avlöpte utan bekymmer. Radioklubben kan se tillbaka på ett aktivt verksamhetsår, där arrangemanget av riksföreningens, SSA:s, årsmöteshelg i april var den största aktiviteten, både vad gäller planering, marknadsförande och genomförande. Den största radioaktiviteten var säkerhetssamband via radio vid Midnattssolsrallyt, där vi tillsamman med SK4TL Radio Team bemannade 57 operatörsplatser runt om i länet, samt bemanning av station vid basen under tävlingens fyra dagar. Varje tisdag utom helgdagar har det varit aktivitet i radioklubben, och därutöver vid tävlingar, internationell radiokommunikation, radiosamband, och liknande aktiviteter. Medlemsantalet har under fjolåret stigit med nio personer till 62 medlemmar. Fler personer som är intresserade av utveckling inom radioteknik, elektronik, dataapplikationer och radiokommunikation lokalt och internationellt är välkomna.

Lars-Åke Pettersson avslutade nu sitt styrelsearbete, och Jan-Eric Larsson invaldes som ny styrelsemedlem. Därutöver utgörs styrelsen av Allan Dahlberg (ordförande), Christer Andersson, Piia Dahlberg, Mats Ericson, Lars Fhingal och Åke Svensson. Styrelsen, liksom övriga intresserade, kommer nu att ha fullt upp med fortsatta aktiviteter. Det som dominerar i nuläget är bygge av antenner för frekvensbandet 50 MHz, och planering i samverkan med FRG och Civilförsvarsföreningen angående samhällsstöd vid krissituationer.

Smörgåstårta firar in det nya året
Några av de 17 deltagarna på mötet. SM4IPC foto

Comments are closed.