Välbesökt föredrag om ”Go-Box”

Tisdag 22 oktober höll Christian, SM0CRT, föredrag om sitt tänk och sin uppbyggnad av en radiolåda för samband, fieldday med mera. Energiförsörjning med hjälp av batteri, solcell, nätspänning om det finns, alternativt elverk, gör att utrustningen kan ses som självförsörjande. Mötesrummet blev i princip fullt med 15 deltagare. Intresset var stort, och möjligheten att titta närmare på både delar till och färdigmonterade exemplar rönte uppskattning. På medlemssidorna finner du hela bildpresentationen med länkar till inköpsställen med mera. Vi tackar Christian för en mycket väl genomförd inspirationsföreläsning. /SM4EPR

Go-Box 1
SM0CRT
SM4IPC, SM4IOZ, Pierre, SM4KKL, SM0CRT och Go-Box 2

Comments are closed.