Antennarbeten framskjutna

Arbeten med att ta ner toppspiran för översyn har skjutits framåt i tiden.

Lämna ett svar