Repeaterservice

SM4KKJ och SM4EPR har gjort ett par tillsynsbesök vid repeatern på Gillersklack. Uteffekt och filterfunktion bedöms vara oförändrad med tidigare mätningar. SVF i antennsystemet har ökat någon tiondel. Vid senaste besöket monterades en referensantenn 12 meter över marken, och funktionen i repeaterantennen bedömdes normal. För några år sedan monterades ett filter för 12,5 kHz i mottagaren, så kom ihåg att du behöver ha den smala bandbredden för att höras korrekt över repeatern. Vi söker efter ett litet väggelement för 2-fas 400 V, då det som sitter där är trasigt. Hör av dig om du har något sådant, eller om du är intresserad av att följa med vid kommande tillsynsbesök.

SK4EA/R. Högst upp nätaggregat, därunder logikenhet och sedan radioenhet (SRA 400).
På golvet kavitetsfilter till höger och batterier för reservkraft till vänster.

Comments are closed.