Antenner

Igår hölls en välbesökt temakväll om antenner. Det blev diskussioner om praktiska detaljer samt om olika antenntyper. ARRL:s Antenna Handbook finns tillgänglig på klubben för de som vill fördjupa sig.

Comments are closed.