Fläckfritt distriktsmöte

Lördag 29 september arrangerade Lindesbergs Radioklubb och distriktsledaren, SM4IVE Lars, distriktsmöte i Lindeskolans lokaler. 20 deltagare var på plats. Diskussionerna rörde det nya regelverket, som gäller från 1 november, med tillståndskrav för amatörradiosändare över 200 W, samt möjligheter till utbildning och att avlägga prov för de som vill ta amatörradiocertifikat. Gott om tid fanns till mingel och allmänna diskussioner. Som sista punkt pratade Christer, SM4LRA, om solen och dess inverkan på jonosfären och radiovågornas utbredningsmöjligheter. Solen är ju för närvarande i det närmaste fläckfri, så det epitetet får beteckna mötet denna gång.

/Mats SM4EPR

SM4LRA och solar ham

 

Comments are closed.