QSL-kort från 300 länder

Amatörradiostationen på Lindesbergs Radioklubb, SK4EA, har nu bekräftade kontakter med 300 länder i världen. Antalet grundar sig på den landindelning som används för det amerikanska DXCC-diplomet. Ytterligare 11 länder är kontaktade, men skriftlig bekräftelse med så kallade QSL-kort saknas ännu. Uppgradering av SK4EA:s uppgifter hos diplomutgivaren ARRL kommer att ske när ytterligare någon eller några bekräftelser inkommit.

/Mats SM4EPR

Comments are closed.