Medlemssidorna har nytt lösenord !!!

Hej alla medlemmar i SK4EA.

Lösenordet till medlemssidorna har bland annat som en konsekvens av de nya datalagarna ändrats.
Det nya lösenordet kan fås av mig SM4LRA/Christer eller SM4EPR/Mats genom att kontakta oss.
73 de SM4LRA /Christer

 

Comments are closed.