Distriktsmötet 24 mars

Den 24 mars var det dags för distriktsmöte i Vålberg med klubb SK4IL som värd. Det var samling med fika i Älvenäs Bygdegård. På mötet omvaldes distriktsledaren Lars, SM4IVE, för två år. Valberedningen, bestående av SM4EPR, SM4SEF och SM4HFI, omvaldes likaså. Frågan togs upp om en klubbledarträff ska hållas per år, men inget blev bestämt då man avvaktar att ny befattningsbeskrivning för distriktsledare ska beslutas. Frågor runt den nya förordningen GDPR diskuterades också, där SM4HBG hade ett förslag på hantering av medlemsregister. Efter en god lunch kunde vi sedan höra lite om radiotrafik med reflektioner mot meteoriter. Stig-Åke, SM4GGC, delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och det blev även lite praktisk demonstration på 50 MHz bandet. Efter lite påfyllnad av kaffetarmen var det så dags att återgå hemåt.

Christer, SA4AVS, hälsar välkommen och visar på nödutgången. Lars, SM4IVE, beredd att ta vid.

Stig-Åke, SM4GGC, demonstrerar MS-.trafik på 50 MHz. Anders, SA4CEY, vid radion.

Comments are closed.