Julhälsningar

Julhälsningar har också inkommit från Stig, SM4SLO, och Johan SA7AGT.

Comments are closed.