SK5AJ Jubileumsdiplom 2018

I samband med att Club SK5AJ fyller 50 år 2018 inbjuder man till ett jubileumsdiplom. Diplomet kan erhållas elektroniskt efter att man kört eller hört adiostationer från minst 50 kommuner i Sverige. Man avser också aktivera ett Kommunnät lördagar kl 10-11 SNT på 3730 kHz. Nätkontrollstationen lystrar till callet SK50AJ, vilket är klubbens specialsignal under jubileumsåret. Mer information kan du läsa genom att klicka på länken här till jubileumsdiplomet.

Comments are closed.