Riggstyrning från dator

Nu är kopplandet för att styra vår kortvågsstation IC-718 från datorn helt klart. Det är olika delar i kopplingen. Från com-porten går kablar till ICOM:s interface CT-17 för omvandling från datorns gränssnitt RS-232 till radions CI-V. Genom denna kan de flesta av radions funktionsinställningar regleras. Från com-porten går också via optokopplare anslutningar för PTT-styrning och för överföring av CW-signaler. Slutligen går kopplingar till och från ljudkortet via galvanisk avskiljning till radion.

Programmen N1MM, MixW och WSJT-X har testats med gott resultat. En kontakt kördes på moden FT8 med en station i Kazakstan för att ytterligare bekräfta funktionen. Har du frågor om systemet, kontakta SM4EPR, Mats.

Comments are closed.