KonCEPT-boken

Boken KonCEPT för Amatörradiocertifikat genomgår nu en revidering för att ges ut som ny upplaga. Boken har kompletterats med ett flertal avsnitt och innefattar den kunskapsmängd som motsvarar de så kallade HAREC-specifikationerna för CEPT-licens. Boken kommer genom förändringarna att bli mycket användbar vid inläsning för certifikatprov, och den har också en plats som referenslitteratur för den som redan tagit sitt certifikat tidigare. Boken finns upplagd på nätet, på http://akademin.ssa.se/files/koncept-pdf/koncept.pdf, i preliminär version, med önskemål från arbetsgruppen i den nybildade SSA-Akademin om synpunkter och förbättringsförslag (lämnas i så fall på https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwmMimHvrmlg15ICq6PP7ohr5FWJ2Hv_7vWIfZ0TGP8YbraA/viewform.

Comments are closed.