283 DXCC

Radioklubbens status för DXCC-diplomet har nu uppdaterats hos ARRL, och är nu totalt 283 länder som vi har haft radiokontakt med och dessutom fått dessa kontakter bekräftade med QSL-kort eller genom Logbook of the World hos ARRL. Detta trots att många länder ej blivit bekräftade då vi inte lagt pengar på att skicka QSL i vanliga brevförsändelser, utan så gott som alltid bara utnyttjat byrån för QSL-befordran.

Comments are closed.