Digital trafik på SK4EA

Tisdag 19 september hölls en temakväll på ämnet digital trafik på radioklubben. Uppslutningen var stor. Avsiktligt hade inte programvara och dator testats, för att vi gemensamt skulle ta oss igenom detta. Programvaran WSJT-X laddades ner och installerades. Det visade sig vara full aktivitet på kortvågen. Tyvärr visade det sig att IC-718 inte medgav styrning av PTT via CAT-kabeln, så vi fick nöja oss med att titta på mottagna signaler. Mer elektronik i någon form behövs för kommande sändningar, så fortsättning följer.

Comments are closed.