Bergslagsrallyt inställt

Bergslagsrallyt 8/2 är inställt på grund av det milda vädret. Därmed blir det inget sambandsuppdrag för Lindesbergs Radioklubb den dagen.

Inkomna QSL

Så här på årets näst sista dag har vi blivit berikade med några QSL-kort via SSA och SM4DQE. DE lyckliga mottagarna är SK4EA, SM4EPR, SM4FZW och SM4LRA. Jag planerar att sortera in kort i facken på nyårsafton. /SM4EPR

Säsongsavslutning och Luciakaffe

Tisdagen 17/12 var det dags för höstterminsavslutning på Lindesbergs Radioklubb. Förutom trevlig samvaro stod planering av kommande aktiviteter på programmet.

Första schemalagda träff efter årsskiftet blir tisdag den sjunde januari, då planering av vårens programverksamhet diskuteras.

I februari blir det radiosamband både vid Bergslagsrallyt åttonde februari samt vid Rally Sweden 13-16 februari.

Vi […]

Bergslagsrallyt 8 februari

Vi hjälper till med radiosamband vid Bergslagsrallyt lördag 8 februari. I dagsläget behövs fem operatörer. Hör av dig om du är intresserad. Västerbergslagens Sändaramatörer och Radioklubben i Kopparberg är också engagerade i radiosambandet.

Distriktsmöte i april

Boka av lördagen 18 april för distriktsmöte i Mosjö Församlingshem. Mer information längre fram.

Fler bilder från ”GoBox” föredraget

Först bilder från SM4IPC:

SM0CRT, SM4MOX SM4MOX, SM4KKN, SM4KKH, SM4EPR, SM4LRA, SM4FZW, SM4QE, SM4IOZ

Och så en bild från SM0CRT:

GoBox 2 för VHF/UHF […]

Distrikt 5 möte i Arboga 9 november

Arboga Radioklubb och SSA anordnar distriktsmöte på Arboga Robotmuseum lördag 9 november kl 10.00. Utöver sedvanligt distriktsmöte så blir det föredrag om Arboga-berget och deras förrådsverksamheter, orientering om Arboga Elektronikhistoriska Förening, samt besök i Arboga Robotmuseum. Föranmälan önskas, se https://www.ssa.se/sm5-distriktsmote-9-november-arboga/.

[…]

Välbesökt föredrag om ”Go-Box”

Tisdag 22 oktober höll Christian, SM0CRT, föredrag om sitt tänk och sin uppbyggnad av en radiolåda för samband, fieldday med mera. Energiförsörjning med hjälp av batteri, solcell, nätspänning om det finns, alternativt elverk, gör att utrustningen kan ses som självförsörjande. Mötesrummet blev i princip fullt med 15 deltagare. Intresset var stort, och möjligheten att […]

QSL inkomna

QSL till SK4EA, SM4BSI, SM4EPR, SM4FZW och SM4LRA insorteras i QSL-facken ikväll.

SM0CRT:s resa till Tjernobyl

Ett intressant föredrag med cirka 200 bilder och några videosekvenser från Christians resa till Tjernobyl bjöds besökarna på den 8 oktober på Radioklubben. En mycket intressant dragning. Dessutom fanns det radioinslag då Christian även besökt den näraliggande radarstationen DUGA-3, även känd som den ”ryska hackspetten”.

[…]