Välbesökt föredrag om ”Go-Box”

Tisdag 22 oktober höll Christian, SM0CRT, föredrag om sitt tänk och sin uppbyggnad av en radiolåda för samband, fieldday med mera. Energiförsörjning med hjälp av batteri, solcell, nätspänning om det finns, alternativt elverk, gör att utrustningen kan ses som självförsörjande. Mötesrummet blev i princip fullt med 15 deltagare. Intresset var stort, och möjligheten att […]

QSL inkomna

QSL till SK4EA, SM4BSI, SM4EPR, SM4FZW och SM4LRA insorteras i QSL-facken ikväll.

SM0CRT:s resa till Tjernobyl

Ett intressant föredrag med cirka 200 bilder och några videosekvenser från Christians resa till Tjernobyl bjöds besökarna på den 8 oktober på Radioklubben. En mycket intressant dragning. Dessutom fanns det radioinslag då Christian även besökt den näraliggande radarstationen DUGA-3, även känd som den ”ryska hackspetten”.

[…]

Antennarbeten framskjutna

Arbeten med att ta ner toppspiran för översyn har skjutits framåt i tiden.

SM0CRT visar bilder från Tjernobyl

Tisdag 8 oktober kommer Christian, SM0CRT, att visa bilder och berätta om sin motorcykelresa till Ryssland med besök i Tjernobyl och vid DUGA-radarn (”den ryska hackspetten”). Ett intressant föredrag utlovas.

Antennarbeten i stora masten

Toppspiran i stora masten kommer att plockas ner för inspektion och eventuell renovering. Just nu är möjliga datum måndag-onsdag 7-9 oktober. Det behövs hjälp med allehanda saker i samband med detta. Hör av dig och var beredd att hjälpa till.

Nödtrafik på Azorerna

Det finns anledning att uppmärksamma nödtrafik till/från Azorerna när orkanen Lorenzo drar in. Om du tänker köra 80/40/20 m SSB bör du uppmärksamma inlägget på SSA:s hemsida vilka frekvenser du bör undvika.

SAC CW

1042 kontakter på telegrafi kördes från SK4EA i Scandinavian Activity Contest 21-22 september. Det pekar mot en bra placering i tävlingen, när resultaten väl är färdigkontrollerade. Även SM5BFJ bidrog med 80 kontakter från sin station. Preliminära resultat, innan rättning, kan ses på https://www.sactest.net/blog/result/region_results.php?&mode=CW&region=73&claimed=1. 12-13 oktober blir det telefonidelen av samma tävling.

[…]

Dokument från SA6RTJ:s föreläsning

De dokument som lämnades ut i sambands med Bents, SA6RTJ:s, föreläsning om Krissamband hittar du så här:

SSA:s Nödsambandsguide kan laddas ner från SSA:s hemsida på följande länk: https://www.ssa.se/download/kansliet/styrdokument/Nodsamband-1.4_2017-10-24-BE.pdf.

SA6RTJ:s tankar om förberedelser inför nödsambandsuppdrag, samt avtalsförslag från Lysekil finns på våra medlemssidor, den som heter Dokument, med underrubrik Filer. Hör av dig om […]

SK4TL hamloppis i ny lokal 21 september

Observera att SK4TL har bytt lokal för sin hamloppis. Nu gäller det att ta sig till Hardemo Bygdegård strax norr om Brändåsen. Säljare släpps in kl 9.00, och köpare kl 11.00. Lättare förtäring finns som vanligt. Se https://www.sk4tl.com/events/sk4tl-radio-team-loppis-21-september-2019-hardemo-bygdegard-brandasen/.